Optometrist

Wat is optometrie?

Optometrie is in Nederland nog een vrij jong en onbekend beroep. In de meeste Engelstalige landen is optometrie al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg. In ons land is het beroep sinds 1988 in ontwikkeling en op 15 november 2000 officieel opgenomen in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Vanaf dat moment is de optometrist wettelijk erkend als zorgverlener in de oogzorg! Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. Sinds een aantal jaren zijn er dus ook optometristen. De optometrist voert een optometrisch onderzoek uit om eventuele oogafwijkingen op te sporen. Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere behandeling nodig is, dan wordt u via uw huisarts gericht doorverwezen. Voor het onderzoek door de optometrist heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Omdat veel optometristen in optiekzaken werkzaam zijn, heeft u geen last van lange wachtlijsten. Er zijn optometristen die zich meer gespecialiseerd hebben in bepaalde onderwerpen binnen het vakgebied optometrie. Deze specialisaties zijn binoculair zien (het opsporen en verhelpen van samenwerkingsproblemen tussen de ogen), low vision (het aanmeten van hulpmiddelen voor slechtzienden), refractiechirurgie (het veranderen van de oogsterkte door middel van laseren of implantlenzen) en contactlenzen. Optometrie zal vanwege de wachtlijsten en de vergrijzing een steeds grotere rol in de oogzorg in Nederland gaan spelen. De OVN werkt in regionale verbanden nauw samen met opticiens, contactlensspecialisten, huisartsen, oogartsen en orthoptisten. Dit heeft als resultaat dat uw ogen sneller de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Wet BIG

Wet BIG staat voor Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De Wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren en heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te vorderen en te bewaken en de pati‘nt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Optometrie valt sinds 15 november 2000 onder artikel 34 van de Wet BIG. Dit betekent dat er geen verplichte wettelijke registratie is, maar houdt in dat de titel "optometrist" wettelijk beschermd is. Alleen wanneer de beroepsbeoefenaar de HBO-opleiding tot optometrist succesvol heeft afgerond, mag hij zich optometrist noemen. Het ten onrechte gebruiken van de titel optometrist of daarmee vergelijkbare bewoordingen zoals register-optometrist is een strafbaar feit.

Helaas is het beroep van contactlensspecialist tot nu toe nog niet wettelijk beschermd, zodat er mensen zijn die na een interne bedrijfscursus van een paar weken vinden, dat zij genoeg kennis hebben om voor uw ogen te kunnen zorgen. Door deze praktijken is er in de loop van de jaren een duidelijk onderscheid ontstaan in de kwaliteit van de kennis van de contactlensspecialisten. Om dit onderscheid voor u als leek te verduidelijken is door het bestuur van de ANVC in het jaar 2008 de Stichting Bevordering Kwaliteit Oogzorg opgericht. De contactlensspecialisten, die zich hebben aangemeld voor het kwaliteitsregister, kunt u herkennen aan ons certificaat dat zij om de twee jaar krijgen uitgereikt, nadat zij de verplichte bij- en nascholing hebben gevolgd.

Wanneer gaat u naar een optometrist?

Voor een bril en/of contactlens aanmeting bent u bij de optometrist op de juiste plaats. Maar ook in het geval van andere oogklachten.

U moet dan bijvoorbeeld denken aan:

wazig zien
dubbelzien
het zien van zwarte vlekken
het zien van lichtflitsen
droge/rode/branderige/jeukende ogen

Als er in de familie oogziekten zoals glaucoom (hoge oogdruk) voorkomen, is het ook verstandig uw ogen te laten onderzoeken. De optometrist kan uw ogen volledig screenen en zo nodig verwijzen naar de huiarts en/of oogarts.

lees meer over de Eyescan ooglaseronderzoek...
 

logonuvo
logoanvc
logoovn
logoeyescan

©2010 Gerald P. Verstraaten