Contactlensspecialist

Wat is een contactlensspecialist en hoe herkent u hem?Hoe word je contactlensspecialist?

Het beroep en de titel van contactlensspecialist zijn, in tegenstelling tot die van oogarts of optometrist, helaas nog niet beschermd. Iedereen in Nederland mag zich dus contactlensspecialist noemen, en dus contactlenzen aanmeten. De ANVC-contactlensspecialist zal u alleen na een gedegen vooronderzoek een objectief advies kunnen geven welke contactlenzen voor uw ogen en uw leef- en werkomstandigheden het beste resultaat zullen geven.

Hoe word je contactlensspecialist?

Hoe word je contactlensspecialist? Contactlensspecialist word je door na je opticiensdiploma een 2-jarige post-mbo-opleiding te volgen. De opleiding tot contactlensspecialist geschiedt in 2 fasen. In de eerste fase wordt de afgestudeerde opticien opgeleid tot Medewerker Contactlenzen. In deze fase is hij in staat enkelvoudige vormstabiele en zachte contactlenzen aan te meten en consumenten daarbij te begeleiden. In de tweede fase bekwaamt de Medewerker Contactlenzen zich verder op het gebied van zowel zachte als van vormstabiele contactlenzen. Verder verdiept hij zich in het aanmeten van bijzondere contactlenzen als torische of cylindrische, bifocale, multifocale en Ortho-Keratologische contactlenzen. Tevens wordt de kennis op het gebied van binoculair zien, anatomie, fysiologie en pathologie uitgebreid. Na de nodige ervaring opgedaan te hebben kan hij zich bijvoorbeeld specialiseren in contactlenzen met medische indicatie als keratoconus-, bandage- of sclerale lenzen. Zowel na de eerste als na de tweede fase legt de kandidaat een examen af. Deze examens zijn goedgekeurd door de Examencommissie Contactlenzen. Deze commissie keurt ook de examinatoren, de protocollen/toetsingscriteria voor de praktijkexamens, het examenreglement en alles rondom de relevante EVC-procedures zoals werkwijze, instrumenten en assessoren.

Helaas is het beroep van contactlensspecialist tot nu toe nog niet wettelijk beschermd, zodat er mensen zijn die na een interne bedrijfscursus van een paar weken vinden, dat zij genoeg kennis hebben om voor uw ogen te kunnen zorgen. Door deze praktijken is er in de loop van de jaren een duidelijk onderscheid ontstaan in de kwaliteit en de kennis van de contactlensspecialisten. Om dit onderscheid voor u als leek te verduidelijken is door het bestuur van de ANVC in het jaar 2008 de Stichting Bevordering Kwaliteit Oogzorg opgericht. De contactlensspecialisten, die zich hebben aangemeld voor het kwaliteitsregister, kunt u herkennen aan ons certificaat dat zij om de twee jaar krijgen uitgereikt, nadat zij de verplichte bij- en nascholing hebben gevolgd.

 


 

lees meer over de optometrist...

logonuvo
logoanvc
logoovn
logoeyescan

2010 Gerald P. Verstraaten